Ogólnopolski Rajd Rowerowy

 


Program Rajdu Rowerowego

- Rozpoczęcie rajdu o godz. 9:00 w Jurgowie na "Polanie pod Okólnem"

- Wyjazd na trasę o godz. 9:15

- Zakończenie o godz. 18:00 tj: ognisko, rozdanie dyplomów ... itp.


Regulamin Rajdu Rowerowego

 

I. Organizator: ZG ZPS

Kierownictwo Rajdu:

 • Janusz Haniaczyk

 • Andrzej Wilczek

Obsługa Rajdu:

 • Jan Budz

 • Julian Kowalczyk

II. Cele Rajdu:

 • Promocja aktywnego, rodzinnego wypoczynku.

 • Promocja turystyki rowerowej.

 • Popularyzacja aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez promowanie zdrowego wypoczynku.

 • Popularyzacja ciekawostek przyrodniczych i krajobrazów ziemi spiskiej oraz zapoznanie się z historią naszych terenów.

III. Termin i miejsce: wrzesień 2009r. polana "Pod Okólnem" w Jurgowie i zapisanie się na rajd.

IV. Trasy rajdu:

Nr.1 "Dookoła Magury Spiskiej"

       Jurgów - Białka - na ostrym zakręcie (w lewo) w Białce Dol., na skrzyżowaniu w prawo - zaraz za Białką na następnym skrzyżowaniu w prawo - Trybsz - podjazd - Trybska przeł. - Łapsze Wyżne - Łapsze Niżne - Niedzica - przy jeziorze na skrzyżowaniu w prawo w kierunku przejścia granicznego - przejście graniczne - Golembark (Łysa nad Dunajcem)- Szwaby Wyżne (Majere) - Czerwony Klasztor - Haligowce - Wlk. Lipnik - Folwark (Stranany) - Kamionka - na skrzyżowaniu w prawo - Gniazda (Hniezdne) - Niżne Drużbaki (Niżne Rużbachy) - Podoliniec - przed Buszowcami zjeżdżamy z drogi głównej w prawo (przed rz. Biała) - Słowiańska Wieś (Slovenska Ves) - Wyborna - Lendak - Kotliny - Zdziar (jazda do przęł. Średnica starą drogą!) - Zdziarska przeł. - Podspady - Na skrzyżowaniu w prawo - przejście graniczne - Jurgów. Całkowity dystans 115 km po drogach asfaltowych.

 

Nr.2 "Dookoła Tatr"

 Jurgów - Bukowina Tatrzańska - Zakopane - Chochołów - Sucha Góra - Witanowa - Orawice - Zuberec - Matiaszowce - Liptowski Mikułasz - Podbańska - Smokowce - Zdziar - Podspady - Jurgów

Całkowity dystans 220 km po drogach asfaltowych.

 

Nr.3 "Osturnia"

  Jurgów - Łapszanka - Łapsze Niżne - Kacwin - Osturnia - Dol. Bystrej - Osturniańska Przeł. - Zdziarska Przeł. - Podspady - Jurgów.

 

 • Rajd rowerowy odbywa się przy otwartym ruchu drogowym i uczestników na tym etapie trasy obowiązują przepisy o ruchu drogowym.

V.Uczestnicy:

 • Wszyscy chętni amatorzy aktywnych form wypoczynku, którzy wpiszą się na listę uczestników

 • Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów,

 • Grupy reprezentujące firmy i zakłady pracy,

 • Rodzinne grupy rowerzystów,

VI. Wpisowe:

 • Wpisowe nie będzie pobierane.

 • I Rodzinny rajd rowerowy jest bezpłatny.

VII. Warunki uczestnictwa:

 • Każdy uczestnik musi posiadać sprawny rower, dobry humor oraz podpisując listę obecności potwierdzić znajomość regulaminu, stan zdrowia pozwalający na udział w tego rodzaju imprezie oraz podporządkowanie się organizatorom.

 • Dla własnego bezpieczeństwa wskazana jest jazda na rowerze w kasku na głowie.

 • Część trasy przebiega po Słowacji dlatego uczestnicy muszą mieć paszporty lub dowody osobiste

 • Zabrania się uczestnikom rajdu rowerowego:

  • Jazdy bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na pedałach,

  • Zajeżdżania drogi innym uczestnikom zlotu i użytkownikom drogi,

  • Wyprzedzania bez uzasadnionego powodu innych uczestników biorących udział w rajdzie rowerowym.

VIII. Świadczenia:

 • Organizator zapewnia: fachową i troskliwą opiekę na trasie rajdu.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione bądź uszkodzone przedmioty i sprzęt.

 • Ubezpieczenie: uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność oraz pokrywają koszty ubezpieczenia.

IX. Postanowienia końcowe:

 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 • Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania regulaminu i zaleceń organizatorów.

 • Uczestnicy odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

 • Sponsorzy Rajdu Rowerowego: GS B-na

 • Biższe informacje: przewodnikjanusz@neostrada.pl , GG 5645264 lub te. 601953401


 

>> Strona główna <<